Basketbol

Ürün Detayları

Ankarajlı sistem, sabit tip basketbol potası grubudur. Basketbol potası bom kısmı 120x120x3 mm kutu profil malzemeden imal olacaktır. Basketbol potası ön uzantısı 120 cm?dir. Basketbol potası montajı esnasında, karot makinası yardımı ile yere açılan çukura, ankaraj malzemesi beton malzeme yardımı ile sabitlenir. Ankaraj malzeme içine basketbol potası bom kısmı yerleştirilir ve yan ekipmanların montajı yapılır. Basketbol potasında temperli cam panya ve sabit çember kullanılacaktır. Tüm metal aksam elektrostatik fırın boya ile boyanacaktır. Bu özelliklerde üç adet potanın birleşiminden oluşan basketbol potası grubudur.

Ürün Detayları

Basketbol potası duvardan uzanan ve sabit tip olarak tasarlanmıştır. Basketbol potası ön uzantısı, spor salonu ölçülerine göre istenilen uzunlukta tasarlanabilmektedir. Basketbol potası ön uzantısına göre 120x120x3 mm yada 150x150x3 mm kutu profilden bom imal edilmektedir. Basketbol potası montajı esnasında bom kısmına kaynakla birleştirilmiş olan flns, duvara çelik dubeller sayesinde sabitlenir ve yan ekipmanların montajı yapılır. Basketbol potası panya malzemesi isteğe göre cam yada sac olabilir. Oluşturulan sistem çelik halatlar sayesinde belirli noktalardan sabitlenir. Bütün metal aksam elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır.

Ürün Detayları

Ankarajlı sistem, sabit tip basketbol potasıdır. Basketbol potası bom kısmı 120 x 120 x 3 mm kutu profil malzemeden imal edilecektir. Basketbol potası zemine ankaraj malzeme yada çelik dubeller yardımı ile montaj edilmektedir. Basketbol potası ön uzantısı 120 cm olacaktır. Basketbol potasında isteğe göre cam yada sac panya kullanılmaktadır. Daha çok sabit çember tercih edilen basketbol potasında isteğe göre yaylı çemberde kullanılmaktadır. Bütün metal aksam elektrostatik fırın boya ile boyanacaktır.

Ürün Detayları

Spor salonu duvarına oluşturulan çelik konstrüksiyon üzerine uzanan ve istenilen zamanlarda manuel yada motorlu olarak yukarı katlanabilen basketbol potasıdır. Basketbol potasının yukarı ve aşağıya katlanmasındaki amaç erkekler, bayanlar ve çocuklar olarak yükseklik ayarı yapılabilmesidir. Basketbol potası uzantısı salon ölçülerine göre istenilen ölçülerde ayarlanmaktadır. Basketbol potası panya kısmı, duvara oluşturulan kargasa 4 noktadan bağlanacaktır. Basketbol potası panya malzemesi temperli cam olacaktır ve kullanılan çember yaylı olacaktır. Bütün metal aksam elektrostatik fırın boya ile boyanacaktır.

Ürün Detayları

Ankarajlı sistem, sabit tip basketbol potasıdır. Basketbol potası bom kısmı 150 x 150 x 3 mm kutu profil malzemeden imal edilecektir. Basketbol potası zemine ankaraj malzeme yada çelik dubeller yardımı ile montaj edilmektedir. Basketbol potası ön uzantısı istenilen ölçülerde ayarlanabilmektedir. Basketbol potasında isteğe göre cam yada sac panya kullanılmaktadır. Daha çok sabit çember tercih edilen basketbol potasında isteğe göre yaylı çemberde kullanılmaktadır. Bütün metal aksam elektrostatik fırın boya ile boyanacaktır.

Ürün Detayları

Spor salonu duvarına oluşturulan çelik konstrüksiyon üzerine uzanan ve istenilen zamanlarda manuel olarak yana katlanabilen basketbol potasıdır. Basketbol potasının yana katlanma işlemi esnasında yüksekliğinde bir değişme olmayacaktır. Basketbol potası uzantısı salon ölçülerine göre istenilen ölçülerde ayarlanmaktadır. Basketbol potası panya kısmı, duvara oluşturulan kargasa 4 noktadan bağlanacaktır. Basketbol potası panya malzemesi temperli cam olacaktır ve kullanılan çember yaylı olacaktır. Bütün metal aksam elektrostatik fırın boya ile boyanacaktır.

Ürün Detayları

Tekerlekli ve taşınabilir tip amatör basketbol potasıdır. Oluşturulan çelik konstrüksiyon gövde üzerine 120x120x3 mm Bom malzemenin montajının yapılması ile oluşmaktadır. Çelik konstrüksiyon kasanın altına yerleştirilen iki adet dönerli ve iki adet sabit tekerlek sayesinde istenildiği zaman taşınabilen basketbol potası, daha çok küçük ebattaki salonlarda ve okul bahçelerinde kullanılmaktadır. Ön tarafına yerleştirilen koruma panozutu sayesinde sporcuların yaralanması engellenmiştir. Basketbol potasında isteğe göre cam yada sac panya kullanılabilir. Bütün metal aksam elektrostatik fırın boyalı olacaktır.

Ürün Detayları

Sistem tavandan asma ve sabit olacaktır. Diğer spor müsabakalarının oynanması esnasında engel oluşturmayacaktır. Basketbol potası spor salonu tavanına oluşturulan çelik konstrüksiyon kargas üzerinden aşağıya 150x150x3 mm kutu profil bom kısmının sarkıtılmasıyla oluşacaktır. Bom kısmı kare profiller ile desteklenerek kuvvetlendirilecektir. Basketbol potasının aşağıya olan uzantısı, spor salonunun çatı şekline ve yüksekliğine göre istenilen ölçülerde ayarlanabilmektedir. Basketbol potası panya kısmında 12 mm temperli cam kullanılmaktadır. Basketbol potası çemberi yaylı olacaktır. Kullanılan bütün metal aksam elektrostatik fırın boyalı olacaktır.

Ürün Detayları

Tekerlekli, katlanabilir ve taşınabilir tip profesyonel basketbol potasıdır. Çelik konstrüksiyon bir gövdeye sahiptir. Basketbol potası istenildiği zaman katlanıp taşınabilmektedir. Basketbol potası açık halde iken arkasında bulunan ağırlıklar sayesinde öne yatmamaktadır. Ayrıca güvenlik amaçlı olarak zemine gömülen mapaya sabitlenmektedir. Basketbol potası ön ve yan kısımlarında sporcu yaralanmalarını önlemek maksadı ile koruma panozutları bulunmaktadır. Basketbol potasında 12 mm temperli cam panya ve yaylı çember kullanılacaktır. Sitem FIBA standartlarında olacaktır ve bütün metal aksam elektrostatik fırın boyalı olacaktır.

Ürün Detayları

Sistem uzaktan kumanda ile istenilen zamanlarda yukarı katlanabilir olarak tasarlanmıştır. Diğer spor müsabakalarının oynanması esnasında yukarı katlanarak engel olmayacaktır. Basketbol potası spor salonu tavanına oluşturulan çelik konstrüksiyon kargas üzerinden aşağıya 150x150x3 mm kutu profil bom kısmının sarkıtılmasıyla oluşacaktır. Sistem makaralara bağlı olan çelik halatların redüktörlü bir motor ile kontrol edilerek çalışmaktadır. Basketbol potasının aşağıya olan uzantısı, spor salonunun çatı şekline ve yüksekliğine göre istenilen ölçülerde ayarlanabilmektedir.Basketbol potası panya kısmında 12 mm temperli cam kullanılmaktadır. Basketbol potası çemberi yaylı olacaktır. Kullanılan bütün metal aksam elektrostatik fırın boyalı olacaktır.